06.08.16

πυκνά φρύδια

επισκιάζουν τα μάτια σου

.

τίποτα το ιδιαίτερο

δεν σημαίνει

τίποτα ελκυστικό

.

στραβά χαμόγελα

που ανταλάσσουν

στόματα αγνώστων

.